Obchod s rusky hovořícími zeměmi - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obchod s rusky hovořícími zeměmi

Dotace
Jedním s projektů naší společnosti Liftgroup, s.r.o. je zaměření na spolupráci s ruským trhem a rusky mluvícími zeměmi, zejména v oblasti obchodu, poradenství a konzultací při získávání zakázek v Ruské federaci, Bělorusku, Kazachstánu a dalších rusky hovořících zemích, s nimiž máme dlouholeté praktické zkušenosti.

Chcete-li prorazit na „východ“ (Rusko, Bělorusko, Kazachstán a další rusky hovořící země) a potřebujete získat znalosti a vědomosti o způsobu podnikání, máme pro vás připraven program pro rozvoj aktivit zaměřených na spolupráci a obchodování s rusky hovořícími zeměmi. Naší odborníci mají v této oblasti praktické zkušenosti a sledují vývoj trhu a tamních podmínek pro obchodování.

V této kategorii nabízíme poradenské služby související s problematikou legislativy, certifikace, technické dokumentace, cla a celních podmínek, dopravy, daňové problematiky atd. Poradenství provádíme v těchto oblastech:

- legislativa na území Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu,
- zpracování dokumentace pro účast v tendrech (výběrovém řízení),
- informace o aktuálním dění na rusky hovořících trzích,
- způsoby a formy organizování zastoupení a podmínky pro jejich zřízení,
- smluvní podmínky obvyklé pro tyto země a INCOTERMS 2010 a 2013,
- smluvní a celní podmínky a potřebné certifikace a oprávnění (razrešenije Promnadzora) včetně jejich vyřízení,
- postupy při řešení reklamací a stížností na území rusky hovořících zemí,
- národnostní zvyky,
- popřípadě jiná problematika ve, které potřebujete získat vědomosti a znalosti.

Cílem poradenských aktivit je získání komplexních znalostí obchodování při dovozu do rusky hovořících zemí tak, aby Váš obchod byl co nejbezpečnější z hlediska dokumentace, legislativy, daňové problematiky a smluvní a finanční stránky. Zároveň nabízíme zprostředkovatelské služby a odborný dozor v oblasti podnikání s rusky hovořícími zeměmi.
Chcete-li prorazit na „východ“ (Rusko, Bělorusko, Kazachstán a další rusky hovořící země)
 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky