Vzdělávání - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vzdělávání

Máte zájem zvýšit odbornost a kvalitu práce svých zaměstnanců a tím zajistit růst Vaší společnosti?

Zajišťujeme dotace na odborné školení zaměstnanců:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- odborné kurzy a semináře dle požadavků klientů
- odborné kurzy v návaznosti na aktuální změny legislativy
Kam můžete poslat své pracovníky :
Odborná školení
Koksárenská technologie
Slévárenská technologie
Větrání a proudění vzduchu
Technologie plastů
Chování nosných ocelových konstrukcí při změně teplot
Chemické procesy
Chemické složení materiálu
Statistické výpočty pro technologická zařízení

Technické profese
Technik kvality
Vizuální zkoušení svařovaných spojů
Zkoušení vodou pod tlakem
Zkoušení vzduchem pod tlakem
Snižování času pro seřízení strojních zařízení
Optimalizace skladového hospodářství
Programování CNC strojů
Statika budov
Svařování plamenem, elektrickým obloukem, v ochranné atmosféře CO2, argonem
Mezinárodní svářečský technolog/inženýr/specialista
Vizuální kontrola svárů
Elektromechanik pro technické zařízení

Stavební
Pozemní stavitelství - základní kurz
Základy stavební mechaniky
Tepelná technika budov
Konstrukce staveb – kovové, zděné, dřevěné
Statika
Základní kurz obsluh stavebních strojů
Stavební zákon
Stavební technik

Zdvihací zařízení
Jeřábník třídy A, AS, O – základní kurz
Revizní technik zdvihacího zařízení
Nové normy a předpisy zdvihacích zařízení
Elektrikáři
Školení a zkouška dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Databáze
Abra G3
Helios Green
Helios Orange
Microsoft SQL
Pohoda
SAP BusineOne (B1)

Programování
Visual Basic
Visual Basic II. – tvorba aplikací
Java a jiné programovací jazyky

Projektové řízení – projektový manažer
Rizika projektu a jejich eliminace
Projektové řízení I. – Nástroje a metody plánování projektu
Projektové řízení II. – Nástroje a techniky řízení projektu
Projektové řízení III. – Řízení projektového portfolia

Problematika obchodování s rusky hovořícími zeměmi
popř. jinými zeměmi světa
Přehled trhu v Ruské federaci a Kazachstánu a Bělorusku
Legislativa a normy pro dodání a provádění montáží v RZ a Kazachstánu nebo Bělorusku
Clo, certifikace, ostatní dokumenty v podmínkách Celní unie
Formy zastoupení a podmínky pro jejich zřízení v RF a Kazachstánu nebo Bělorusku
Jak se řeší reklamace a stížnosti v Ruské federaci a Kazachstánu nebo Bělorusku.
Z oblasti měkkých dovedností můžeme nabídnout např.

Management
Týmová role a motivace
Plánování a delegování v manažerské praxi
Strategické myšlení manažera
Styly řízení a vedení

Adaptace nového pracovníka v organizaci
Externí a interní komunikace
Zvládání konfliktních situací
Asertivita trochu jinak


Zajišťujeme školení v oblasti hard skills i soft skills.

hard skills (tvrdé dovednosti) -  jsou odborné znalosti a dovednosti, je to odbornost, odborná kvalifikace člověka. Mají vždy konkrétní předmět,       jsou zásadní u odborných profesí.
Dají se poměrně dobře naučit.
- jejich ovládání jde snadno změřit
- lze předpřipravit modelové řešení
- tvrdé dovednosti jsou nedílnou součástí požadavků firmy na pracovní místo      
- řeší požadavek na odbornou způsobilost (kompetentnost) vykonávat určitou profesi

soft skills (měkké dovednosti) - jsou kompetence v oblasti chování, mají vztah k sociální/emoční inteligenci. Jsou také známé jako interpersonální     dovednosti a často tak jsou důležitou součástí odborné způsobilosti.
Dají se daleko hůře měřit a jsou méně hmatatelné, ale jsou však neméně důležité
- dovednosti, které pomáhají pochopit sama sebe
- usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi
- dělí se na konkrétní dovednosti, jako jsou komunikační a prezentační schopnosti, týmová
  spolupráce, zvládání konfliktů atp.
- jsou významné v dnešním pracovním prostředí a zaměstnavatelé je vyžadují.

V případě zájmu o jiná specifická školení nás prosím kontaktujte a domluvte si bezplatnou konzultaci.
Pomůžeme Vám navrhnout školení související s činností Vašeho podniku dle Vašich potřeb a přání.

.
 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky