Zemědělství, potravinářství, rybářství - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zemědělství, potravinářství, rybářství

Dotace
Podnikatelé v živočišné i rostlinné výrobě, chovatelé ryb a  lesní hospodáři mohou čerpat podporu především z Programu rozvoje  venkova a Operačního programu Rybářství. Dotovány jsou investice pro  udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury. Prostředky jsou  poskytovány také na nové technologie a zpracovatelské postupy, inovace a poradenské služby.
O dotace se mohou ucházet začínající podnikatelé i  fyzické a právnické osoby s historií.             

V sekci dále uvádíme výčet dostupných programů, díky  nimž dochází k rozvoji venkovských oblastí a především primárního  sektoru a na něj avázaného zpracovatelského průmyslu. Z řady programů a  opatření je vyňato území hlavního města, pro které je určen vlastní Operační program Praha – pól růstu.               

Program rozvoje venkova  má za úkol přispívat k rozvoji začínajících i fungujících zemědělských a  lesnických podniků, iniciuje modernizaci firem, zlepšuje jejich  výkonnost a podporuje investice do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a  rostlinné výroby, zahrnuje také opatření umožňující zemědělským  podnikatelům rozšířit vlastní obor činnosti a diverzifikovat tak svoje  aktivity.

Operační program Rybářství  podporuje zvyšování produkce sladkovodních ryb, zlepšuje kvalitu  vodního prostředí v rybnících, zajišťuje modernizaci zpracovatelských  kapacit (výroben) a poskytuje prostředky pro zlepšení pracovních  podmínek v odvětví rybářství. Firmy působící v zemědělství, lesnictví a rybolovu mohou dále využít dotací např. z Operačního programu Životní prostředí nebo čerpat podporu v rámci dotací na plochu a opatření pro Společnou organizaci trhu.

Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.
 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky