headline1
 
 

sub-headline4

 
trade

sub-headline4-bullet1a

sub-headline4-bullet1b

sub-headline4-bullet1c

sub-headline4-bullet1d

organization

sub-headline4-bullet2a

sub-headline4-bullet2b

certification

sub-headline4-bullet3a

sub-headline4-bullet3b

sub-headline4-bullet3c

consultation

sub-headline4-bullet4a

sub-headline4-bullet4b

coopearation

sub-headline4-bullet5

cta-text1
cta-button
 
 

sub-headline1

 
 
City - Moscow

sub-headline3-text2

 
sub-headline3-text2-bullet1
sub-headline3-text2-bullet2
sub-headline3-text2-bullet3
sub-headline3-text2-bullet4
 
 

sub-headline2

 
sub-headline2-bullet1
sub-headline2-bullet2
sub-headline2-bullet3
sub-headline2-bullet4
sub-headline2-bullet5
sub-headline2-bullet6
sub-headline2-bullet7
City - Minsk
cta-text2
cta-button
 
 

sub-headline3

 
sub-headline3-text1
 
sub-headline3-text3a
sub-headline3-text3b
 
sub-headline3-text4
 
 

sub-headline5

 
Logo Poradenské centrum rozvoje podniků
sub-headline5-text1
Logo Krajská hospodářská komora ČR
sub-headline5-text2
 
 

sub-headline6

 
 
Lift Group, s. r. o.
address
Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 03981801
DIČ: CZ03981801
mail info
sale@liftgroup.cz
phone
+420 774 895 576
+420 777 758 993
 
sub-headline7-text1
270176460/0300
sub-headline7-text3
sub-headline7-text4
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 7017 6460
SWIFT: CEKOCZPP
sub-headline7-text2
286458921/0300
sub-headline7-text3
sub-headline7-text4
IBAN: CZ17 0300 0000 0002 8645 8921
SWIFT: CEKOCZPP
sub-headline7-text5

sub-headline7

 
 

Ostav'te eto pustym / Nechte toto prázdné / Leave this empty: