Chemický průmysl

Zajištujeme engineering pro dodání technologických celků pro chemický průmysl, a také pro podpůrnou výrobu (čištění užitkové vody, kolejové a automobilové váhy, mycí linky, filtry, automatické plnění vagonů, zdvihací zařízení, výměníky tepla apod.).

Realizujeme dodávky samostatných zařízení, jednotlivých přístrojů a také náhradních dílů k těmto přístrojům, například měřících přístrojů, průmyslových armatur, čerpadel, ventilů, regulačních armatur, potrubí, výměnníků tepla apod.

sub-headline7

 
 

Ostav'te eto pustym / Nechte toto prázdné / Leave this empty: